Onze werkwijze

Groene Cadans is een advies- en projectmanagementbureau gericht op het realiseren van een CO2-neutrale energiehuishouding. Wij leiden middelgrote én grootverbruikers van energie door de energietransitie. Heeft uw organisatie een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan staan wij voor u klaar.

Onze werkwijze is gericht op een efficiënte en resultaatgerichte samenwerking om stappen te nemen richting een CO2-neutrale energiehuishouding. We gaan als volgt te werk:

1 CO2-footprint in kaart brengen

Detailmeting en inventarisatie van CO2-uitstoot die door de activiteiten van uw organisatie wordt veroorzaakt.

2 Vastlegging in software

Met behulp van wereldwijd toonaangevende software wordt uw data betrouwbaar en gestandaardiseerd opgeslagen en geanalyseerd.

3 Strategie bepaling

In onze integrale aanpak om de energiehuishouding te verduurzamen bepalen we de strategie om een optimaal resultaat te behalen.

4 Projectplanning

Projecten definiëren om de activiteiten van uw organisatie te decarboniseren.

5 Implementatie

Het uitvoeren van de strategie en stap voor stap de oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen aanpakken.

6 Evaluatie

Groene Cadans evalueert de effecten van de maatregelen en stelt u in staat om bij te sturen en te optimaliseren.

CO2-footprint in kaart brengen

Elk verbeterproces begint met een inventarisatie gebaseerd op feitelijke data om vervolgens de kritische onderwerpen te identificeren en een goed plan te kunnen maken. De CO2-uitstoot die door de activiteiten van uw onderneming wordt veroorzaakt wordt de CO2-footprint genoemd. Er wordt onderscheidt gemaakt in drie verschillende categorieën van CO2-uitstoot, in het Engels: Scopes.

Scope 1 Directe emissies: veroorzaakt door installaties die eigendom zijn van de onderneming of door haar worden gecontroleerd, zoals verwarmingsinstallaties, procesinstallaties en het wagenpark.
Scope 2 Indirecte emissies: veroorzaakt bij de opwekking van de energiedragers die door de onderneming worden gebruikt, zoals elektriciteit, stoom, gas of een collectief verwarmingssysteem.
Scope 3 Overige indirecte emissies: veroorzaakt door bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door de organisatie, maar wel het gevolg zijn van activiteiten van de organisatie.

industry-groen-bg
industry-3087393_1920

Vastlegging in software

Groene Cadans gebruikt wereldwijd toonaangevende software, RETScreen, voor de modellering van uw energiehuishouding en CO2-footprint. Deze software garandeert consistentie in de inventarisatie, gestelde doelen en evaluatie van verbeterprojecten. De gestandaardiseerde rapportages geven het bestuur van uw organisatie inzicht in de doelstellingen en voortgang van de CO2 reducerende maatregelen en stellen hen in staat om bij te sturen.

In de software wordt de nulmeting vastgelegd om energiebesparende maatregelen te evalueren en voortgang op het gebied van CO2-reductie te meten.

Strategie bepaling

Het ontwikkelen van een CO2-reductie strategie begint bij het agenderen van het onderwerp door de directie. Met behulp van de gekwantificeerde CO2-footprint kunnen aandachtsgebieden worden geïdentificeerd waarmee een zo groot mogelijke reductie van CO2-uitstoot te behalen is. Daarna worden CO2-reductiedoelen gesteld met een onderbouwd plan dat ondersteund wordt door de directie en gecommuniceerd wordt binnen de organisatie.

Heeft uw organisatie de visie om te verduurzamen, maar weet niet goed waar te beginnen? Groene Cadans zet deze visie om in een concreet plan met gekwantificeerde maatregelen.

control-4864049_1920
workers-5261730_1920

Projectplanning

Als de strategie is uitgezet en de doelen zijn gesteld is het belangrijk dat een gefocust team dat gaat realiseren. Groene Cadans is hierin uw partner en brengt waardevolle expertise in op de volgende gebieden:

Projecten identificeren: dankzij een brede kennis en jarenlange ervaring identificeren wij moeiteloos de meest effectieve maatregelen voor uw organisatie.
Business cases onderbouwen: economische analyse, risico-analyse, financieringsmogelijkheden en gebruik maken van subsidies. Groene Cadans heeft veel kennis van de financieringsmogelijkheden via duurzaamheidsfondsen en is op de hoogte van de vele verschillende subsidiemogelijkheden.

Implementatie

Als de verbeterprojecten zijn geïdentificeerd die passen bij de ambities van uw organisatie, implementeert Groene Cadans het uitgezette plan. Op basis van onze ervaring op het gebied van projectmanagement voeren wij de projecten zelfstandig uit of in partnerschap met leveranciers en interne afdelingen.

workers-5246634_1920
businessman-3213659_1920

Evaluatie

Groene Cadans biedt u de middelen om blijvend uw investeringen, verbruik en besparingen te monitoren. Als uw partner in de energietransitie evalueren we de resultaten van de genomen maatregelen. Op basis van nieuwe inzichten kan worden bijgestuurd en geoptimaliseerd, of kunnen vervolgstappen worden bepaald op weg naar CO2-neutraal.

Groene Cadans maakt uw organisatie CO2-neutraal.

Wij leiden uw organisatie door de energietransitie met een strategische en integrale aanpak. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Vrijblijvend advies plannen

Vragen over Werkwijze - Groene Cadans?

Neem gerust contact op met uw vragen. Wij helpen u graag verder op het gebied van verduurzaming.

Stel uw vraag