Verduurzaming

Energieprestatiecontract (EPC)

Deze meerjarige overeenkomst stimuleert efficiënte samenwerking om CO2-reductiedoelen te bereiken.

Zonnestroom

Groene Cadans is een erkend installatiebedrijf voor het ontwerp en realisatie van zonnestroom projecten.

CO2 Consultancy

Wij bepalen met u de CO2-reductiestrategie, de doelstellingen en een praktisch plan voor implementatie.

CO2-reductieplan

Integrale evaluatie van de CO2-uitstoot die door uw organisatie of vastgoedportefeuille wordt veroorzaakt.

Energie-audit (EED)

Integrale evaluatie van de energiehuishouding volgens de eisen van de Europese Energy Efficiency Directive (EED).

Maatwerkadvies vastgoed

Evaluatie van de energieprestatie van uw vastgoed met mogelijke energie bespaarmaatregelen op basis van erkende methodologie.

Energieprestatie & energielabel vastgoed

Het vastleggen van de energieprestatie van uw vastgoed middels een landelijk erkend energielabel.

Projectmanagement

Projectmanagement van duurzame energiemaatregelen van concept tot realisatie en evaluatie.

Keurmerken

Toon uw leiderschap op het gebied van duurzaamheid met bekende keurmerken, zoals BREEAM, de CO2-prestatieladder, ISO 14001 of ISO 50001.

Subsidies

Voor duurzame maatregelen identificeren wij de relevante subsidies en vragen deze aan.

Energiemonitoring

Vinger aan de pols voor uw energieverbruik.

Energieprestatiecontract (EPC)

Groene Cadans is gericht op een langetermijnsamenwerking om uw onderneming zo goed mogelijk te begeleiden in de energietransitie. Dit doen we op basis van een energieprestatiecontract waarin betrokken partijen dezelfde belangen hebben, namelijk zo efficiënt mogelijk energiebesparingen realiseren tegen een optimaal rendement.

In onze vorm van een energieprestatiecontract behoudt u volledige zeggenschap en is het verdienmodel van Groene Cadans gericht op een efficiënte samenwerking om zoveel mogelijk CO2-reductie en energiebesparing te realiseren. We verlagen de drempel om projecten te identificeren en te realiseren, maar delen in de werkelijke kostenbesparing. Daardoor is de samenwerking resultaat gericht.

business-4109459_1200
photovoltaic-2814504_1200x800

Zonnestroom

Zonnestroom is een van de meest toegankelijke vormen van opwekking van duurzame energie op uw eigen terrein of gebouw. Maximaal gebruik van zon-op-dak is ook noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Bij Groene Cadans vinden we dat de potentie voor zonnestroom op bedrijfsdaken zo snel mogelijk moeten zien te benutten en wel op de meest optimale manier.

Lees meer over zonnestroom opwekken op uw locatie

CO2 Consultancy

Groene Cadans leidt uw organisatie door de energietransitie met als doel een CO2-neutrale energiehuishouding. Wij bepalen met u de strategie, de doelstellingen, een praktisch plan voor implementatie en regelmatige evaluatie om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen voor uw organisatie.

control-4864047_1200x800
CO2down

CO2-reductieplan

Groene Cadans inventariseert en analyseert de volledige CO2-uitstoot veroorzaakt door de activiteiten van uw organisatie. Standaard betreft het de zogenaamde Scope 1 en 2 emissies. Deze zijn veroorzaakt door de middelen waar uw organisatie zelf controle over heeft en de emissies gerelateerd aan de import van energie. Eventueel doen wij ook de inventarisatie van de Scope 3 emissies die door uw toeleveranciers, klanten of logistieke diensten worden veroorzaakt.
Door modellering van de energiestromen identificeren wij de potentiële reductie van CO2-uitstoot. Met onze expertise stellen wij een praktisch reductieplan op. Uw organisatie verkrijgt hiermee een concrete routekaart naar CO2-neutraal.

Energie-audit (EED)

Ondernemingen met meer dan 250 fulltime werknemers zijn verplicht volgens de European Energy Directive om elke 4 jaar een Energie-audit uit te voeren. Groene Cadans voert deze werkzaamheden om de potentie voor energiebesparing en verduurzaming te identificeren én om te zetten naar een praktisch plan dat wij voor u uitvoeren.

Een energie-audit beschouwt de volledige energiehuishouding van uw onderneming.

industry-groen-bg
businessman-3210932_1200x800

Maatwerkadvies vastgoed

De bouwkundige en installatietechnische details van uw vastgoed worden door een gecertificeerd energieprestatieadviseur opgenomen en geanalyseerd. Op basis van onze expertise en brede kennis worden de meest effectieve maatregelen geïdentificeerd en gekwantificeerd om de energieprestatie van uw vastgoed te verbeteren.

Groene Cadans realiseert de potentie voor verbetering van het energieverbruik, bij voorkeur in het kader van een energieprestatiecontract.

Energieprestatie & energielabel vastgoed

Een gecertificeerde energieprestatieadviseur neemt de details van uw vastgoed op om een energielabel te berekenen en te registreren voor nieuwbouw en bestaande utiliteitsbouw. Deze berekeningen worden gemaakt volgens een gestandaardiseerde methode en zijn uitermate geschikt als basis om duurzame maatregelen te onderbouwen.

U kunt de energiehuishouding van uw volledige vastgoedportefeuille in kaart brengen en door middel van onze structurele aanpak de CO2-footprint op een efficiënte manier reduceren.

energielabel
workers-5261730_1920

Projectmanagement

Wij bouwen voort op meer dan 15 jaar ervaring met de ontwikkeling van projecten in de energie-industrie. Deze brede kennis en ervaring wordt met Groene Cadans gefocust op verduurzaming en de energietransitie.

Redenen om te kiezen voor een samenwerking met Groene Cadans voor uw project zijn:

  • Projectleider met veel ervaring om de belangen van alle betrokken zo goed mogelijk te begrijpen en daarmee het project te optimaliseren.
  • Gestructureerde en gefaseerde aanpak van uw project.
  • Brede technische kennis en ervaring met conceptontwikkeling om een project te ontwikkelen dat zoveel mogelijk waarde toevoegt.

Keurmerken

Groene Cadans ondersteunt u met diensten en procesveranderingen die nodig zijn om een goede beoordeling te verkrijgen voor onder andere de volgende keurmerken. Bekende keurmerken om uw organisatie of vastgoed op het gebied van duurzaamheid te onderscheiden zijn hieronder toegelicht.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument dat aangeeft in welke mate een onderneming stappen neemt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Een goede score op de CO2-prestatieladder resulteert in een concreet financieel voordeel bij aanbestedingen niet alleen van de overheid, maar van steeds meer partijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

BREEAM-NL

BREEAM-NL is sinds 2009 dé certificeringsmethode om uw vastgoedproject te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De methode wordt in meer dan 80 landen wereldwijd gehanteerd. Met de diensten van Groene Cadans haalt u alles in huis om tot een goede beoordeling van uw vastgoed te komen.

ISO 14001 en 50001

ISO 14001 en 50001 zijn dé internationaal meest erkende standaarden om de effectiviteit van uw Milieuzorgsysteem respectievelijk Energiemanagementsysteem te certificeren. Groene Cadans realiseert veel van de eisen die aan uw organisatie worden gesteld op het gebied van de energiehuishouding. Vervolgens kunt u uw leiderschap op het gebied van verduurzaming verzilveren in de vorm van internationaal erkende certificering.

Co2-prestatieladder
environmental-protection-326923_1920

Subsidies

Het belang van verduurzaming wordt inmiddels breed erkend en wordt op allerlei gebieden gestimuleerd door subsidies. Groene Cadans is gespecialiseerd in het aanvragen van de relevante subsidies om financiële drempels voor verduurzamingsinvesteringen te verminderen. Enkele van de bekende subsidies zijn:

  • SDE++: voor grootschalige duurzame energieopwekking, zoals zon-op-dak projecten.
  • Energie/Milieu Investeringsaftrek (EIA/MIA): investeringen die op de Energielijst staan komen in aanmerking voor een eenmalige extra aftrekpost.
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): een lijst met duurzame maatregelen waarop een eenmalige subsidie wordt verstrekt.
  • Versnelde Klimaatinvesteringen industrie (VKI)

Wij verzorgen ook de subsidie-aanvragen aan binnenlandse of Europse fondsen voor innovatieve oplossingen om uw onderneming te verduurzamen.

Energiemonitoring

Met behulp van uw slimme meters treedt Groene Cadans op als uw Energiemanager. Wij visualiseren uw energieverbruik op een overzichtelijk dashboard en evalueren jaarlijks door middel van een rapportage. Op het dashboard laat u de energieprestaties van uw organisatie zien en communiceert u CO2-doelstellingen met uw medewerkers en bezoekers.

Achter de schermen houden wij het verbruik in de gaten en trekken aan de bel als er mogelijk energie te besparen is. Deze dienst voorziet u van een aantal vereisten voor certificatie van uw energiehuishouding.

industry-3087393_1200x800

Groene Cadans maakt uw organisatie CO2-neutraal.

Wij leiden uw organisatie door de energietransitie met een strategische en integrale aanpak. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Vrijblijvend advies plannen

Vragen over Verduurzaming - Groene Cadans?

Neem gerust contact op met uw vragen. Wij helpen u graag verder op het gebied van verduurzaming.

Stel uw vraag