Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

ESG rapportage verplichting als een kans

Nieuws

Nieuwe Europese regelgeving, die sinds 1-1-2023 van kracht is, moet er voor zorgen dat Financiële Markt Deelnemers transparant rapporteren over de Environmental, Social & Governance (ESG) impact van hun investeringen. Met andere woorden ze moeten kleur bekennen: Grijs of Groen.

Dat is goed nieuws voor de planeet, want met deze transparantie worden investeerders en later ondernemingen gedwongen om duurzame maatregelen te treffen die goed zijn voor People & Planet om een gezonde financiële positie te behouden. Een Grijze beoordeling zal namelijk leiden tot minder en duurdere financieringsmogelijkheden, maar bovenal geeft het aan dat de maatschappelijke impact beter kan.

Financiële Marktdeelnemers moeten kleur bekennen: Grijs of Groen

Vanaf 2024 wordt de rapportageplicht ook van kracht voor alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers en €40 miljoen omzet per jaar. Om volgend jaar een rapportage te kunnen maken om trots op te zijn is het belangrijk nu te beginnen met een inventarisatie en een holistisch plan van aanpak.

Met de dienstverlening van Groene Cadans werken we bottoms-up aan de ‘E’ uit ESG en creëren veel waarde door:

  1. Energiekostenbesparing
  2. Realisatie van een toekomstbestendige energiehuishouding
  3. Efficiënte rapportage met goede resultaten op de ‘E’

Onze dienstverlening kunnen we ook top-down toepassen. We onderzoeken uw investeringsportefeuille op de ‘E’, stellen een holistisch plan op en realiseren dat. Daarbij verbeteren we de waarde van uw investering en realiseren ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de S&G werken we samen met partners zodat de nieuwe verplichting wordt gebruikt als een kans om zo efficiënt mogelijk de waarde én de maatschappelijke impact van uw investering te verbeteren!

Aarzel niet contact op te nemen als u meer wil weten.

Zie voor meer details over de Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR):

https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/disclosures/sustainability-related-disclosure-financial-services-sector_en

Naar overzicht
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken.

Daarmee zijn we wat we willen zijn, een volwaardige partner voor onze klanten.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
retscreen-expert-dashboard

“Zowel de nulmeting, de gestelde doelen als ook het daadwerkelijke gebruik van energie wordt opgeslagen in onze software. Zo kunt u uw voortgang van uw energietransitie monitoren en de gemaakte besparingen inzien.”

Meer over onze software