Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

Over ons

Onze Missie

Wij leiden middelgrote én grootverbruikers van energie door de energietransitie met een integrale en strategische aanpak. Daarbij ontwikkelen we samen met u een cadans om de energiehuishouding te verduurzamen met minimaal 50% CO2-reductie in 2030.

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet, daarom is het ambitieuze klimaatakkoord opgesteld. Vóór 2050 moeten in ons land 7 miljoen woningen en 1 miljoen bedrijfspanden van het gas af én moet de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd zijn, waarvan 49% in de komende 10 jaar. Een enorme uitdaging waar wij aan bijdragen. De drie belangrijkste categorieën voor energiegebruik in ons land zijn: industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit.

Onze focus is op zakelijke klanten in de gebouwde omgeving (bedrijfspanden, publieke instanties, projectbouw) en de daaraan gerelateerde industriefunctie en elektrische mobiliteit met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar.

Onze oprichter

Groene Cadans is opgericht in 2020 door Michiel Willemse. Hij studeerde in 2005 af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Universiteit Twente. Met een specialisme in thermodynamica lag zijn hart altijd al bij energie. Hij begon als contract- en project engineer bij een fabrikant van generatorsets, maar vervolgde zijn carrière bij Shell. Daar stond hij aan de basis van grote (internationale) projecten veelal gericht op het verbeteren van energie efficiëntie en vermindering van emissies. In 15 jaar heeft hij zich doorontwikkeld tot een ervaren projectleider met tal van succesvol gerealiseerde projecten achter zijn naam.

De brede internationale ervaring heeft ook bijgedragen aan de bewustwording van klimaatproblemen, zoals hevige orkanen langs de kusten van de Zuid-Chinese zee, enorme bosbranden in Australië en overstromingen in Indonesië. Hij zet zich met Groene Cadans in om de energietransitie te versnellen en klimaatverandering te beperken.

Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken en blijvend te kunnen monitoren.

Daarmee zijn we wat we willen zijn; een volwaardige partner voor onze klanten.

Naar contactformulier

Groene Cadans maakt uw organisatie CO2-neutraal in de volgende stappen:

  1. Inventarisatie CO2-footprint
  2. Vastlegging en analyse in gerenommeerde software
  3. Strategie bepalen richting CO2-neutraal
  4. Projecten identificeren en onderbouwen
  5. Project implementatie
  6. Periodieke evaluatie
Onze werkwijze