Nieuws

Nieuws

ESG rapportage verplichting als een kans

Nieuwe Europese regelgeving, die sinds 1-1-2023 van kracht is, moet er voor zorgen dat Financiële Markt Deelnemers transparant rapporteren over de Environmental, Social & Governance (ESG) impact van hun investeringen. Met andere woorden ze moeten kleur bekennen: Grijs of Groen.

Nieuws

Erkend energieadviseur MKB

Groene Cadans is nu ook officieel gekwalificeerd als energieadviseur voor het MKB door FeDec, de branchevereniging voor energieadviseurs.

De MKB energieadviseur spreekt de “taal” van de MKB ondernemer.

Fijn dat FeDec en de overheid werken aan het onderscheiden van kwalitatief goede adviesbureaus.

Energielabel

Energielabel C: waarom, wat en hoe?

Waarom

Kantoren moeten vóór 2023 een energielabel C of beter hebben, anders worden de deuren gesloten. Dit is een belangrijke stap om verduurzaming in de gebouwde omgeving af te dwingen. De gebouwde omgeving is goed voor ongeveer 30% van het energiegebruik en 15% van de CO2-uitstoot in Nederland.

Nieuws

‘A life on our planet’

De schade die we op onze planeet aanrichten is dramatisch: 60% van alle wilde dieren zijn door menselijke activiteit gestorven sinds 1970. Klimaatverandering veroorzaakt door CO2-uitstoot verergert dit. Van de resterende zoogdieren bestaat 36% uit de mensheid zelf,

Nieuws

‘Net Zero by 2050’

In mei 2021 publiceerde de International Energy Agency (IEA) een gedetailleerd scenario over hoe onze beschaving in 2050 CO2-neutraal kan zijn. Het is een van de mogelijke scenario’s, maar geeft duidelijk de ingrijpende en noodzakelijke veranderingen aan.

Nieuws

Regionale Energie Strategie Twente 1.0

Twente bood op 18 mei 2021 de versie 1.0 van haar Regionale Energie Strategie aan bij de Twente gemeenten, waterschappen en de provincie Overijssel.