Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

‘Net Zero by 2050’

Nieuws

In mei 2021 publiceerde de International Energy Agency (IEA) een gedetailleerd scenario over hoe onze beschaving in 2050 CO2-neutraal kan zijn. Het is een van de mogelijke scenario’s, maar geeft duidelijk de ingrijpende en noodzakelijke veranderingen aan.

Het is ook een maatstaf om overheden ter verantwoording te roepen als maatregelen niet effectief of niet snel genoeg worden geïmplementeerd. Dit is een korte samenvatting met de meest opmerkelijke noodzakelijke veranderingen.

Het pad is smal maar haalbaar

Het pad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 is smal en er is geen tijd te verliezen aldus Fatih Birol, de executive director van de IEA. Hij noemt het een “Race to Zero”, met een paar opvallende kenmerken:

 • In deze race is er een ander startpunt voor rijke en arme landen
 • De race is niet tegen elkaar, maar tegen de tijd
 • Niemand kan winnen en internationale samenwerking is noodzakelijk

“The pathway is narrow but achievable, and it would bring major benefits for human prosperity and well-being, providing an opportunity to limit global warming to 1.5°C.”

Wat er moet gebeuren

Het rapport van de IEA noemt 3 noodzakelijke maatregelen om de klimaatdoelstellingen te realiseren:

 1. De doelstellingen voor 2030 (55% reductie van CO2) realiseren met bestaande technologie: zonnepanelen, windmolens, efficiëntieverbetering, elektrische voertuigen en kernenergie.
 2. Innovatie en nieuwe technologie is noodzakelijk voor de reductie van CO2 na 2030 .
 3. Terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Investeringen

Het wereldwijd geïnvesteerd vermogen in de energiesector moet toenemen van de huidige 2 biljoen USD per jaar naar 5 biljoen USD per jaar in 2030. Duurzame en schone energie domineren de investeringen in plaats van de fossiele industrie. 30 Miljoen nieuwe banen zullen ontstaan in de duurzame energiesector. Daarentegen verdwijnen er 5 miljoen banen in de fossiele industrie sector.

Geopolitiek

In deze gigantische transitie zullen geopolitieke machtsverschuivingen plaatsvinden die beheerst moeten worden. Zo zal de vraag naar olie afnemen van de huidige 90 miljoen vaten per dag, naar 24 miljoen vaten per dag. Dit zal hoofdzakelijk door ‘low-cost-operators’ worden geproduceerd, zoals in Saudi Arabië, Nigeria en Rusland. De inkomsten van landen die bijna volledig afhankelijk zijn van de productie van fossiele brandstoffen zullen hun inkomsten zien dalen met wel tot 75%.

Opschalen

Om de CO2-reductiedoelstellingen voor 2030 te realiseren is de technologie beschikbaar, maar moet er flink opgeschaald worden:

 1. 4x zoveel zon- en windenergie als in de afgelopen 10 jaar.
 2. 18x zoveel elektrische voertuigen als er momenteel rond rijden.
 3. 4% efficiëntie verbetering in gebouwen per jaar wereldwijd.
 4. 25 miljard USD voor demonstratieprojecten moet naar 90 miljard USD in 2030.
 5. De huidige 250 MW aan electrolyzer capaciteit voor de productie van waterstof moet toenemen naar 850 GW in 2030 (meer dan 3000x zo veel).
 6. Het gebruik van kritische mineralen (bv Lithium) zal in 2030 7x zo veel zijn als nu en bovendien meer geografisch geconcentreerd dan olie en gas.
 7. De flexibele capaciteit in het elektriciteitsnet moet ongeveer 4x zoveel worden in 2050 in vergelijking met het huidige niveau.

Wat na 2030

Een greep uit de mijlpalen die de IEA stelt in hun rapport:

 • 2035: elektriciteit in de rijke landen is CO2-neutraal. In 2040 moet dit wereldwijd het geval zijn.
 • 2035: 50% van de verkochte vrachtwagens elektrisch.
 • 2045: 50% van de warmtevraag wordt voorzien door warmtepompen.

Conclusie

Om de planeet leefbaar te houden is een gigantische transformatie noodzakelijk waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. De oplossingen liggen in ons bereik en het is mogelijk om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Er is geen tijd te verliezen in de “Race to Zero”!

Bron: IEA (2021), Net Zero by 2050, IEA, Paris

Naar overzicht
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken.

Daarmee zijn we wat we willen zijn, een volwaardige partner voor onze klanten.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
retscreen-expert-dashboard

“Zowel de nulmeting, de gestelde doelen als ook het daadwerkelijke gebruik van energie wordt opgeslagen in onze software. Zo kunt u uw voortgang van uw energietransitie monitoren en de gemaakte besparingen inzien.”

Meer over onze software