Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

Regionale Energie Strategie Twente 1.0

Nieuws

Twente bood op 18 mei 2021 de versie 1.0 van haar Regionale Energie Strategie aan bij de Twente gemeenten, waterschappen en de provincie Overijssel.

Strategie voor klimaatdoelen

In het kader van het nationaal Klimaatakkoord is Nederland verdeeld in 19 energieregio’s. Per regio wordt een strategie opgesteld met bijbehorende doelstellingen. De RES 1.0 legt de strategische koers voor de energietransitie in de regio vast. Het is een instrument waarmee we met zijn allen in dezelfde goede richting gaan van een CO2-neutrale samenleving.

Hoofddoelen Twentse strategie

De twee hoofddoelen waarop de Twentse energie strategie inzet zijn:

  1. Opwekking van 1,5 TWh duurzame energie door gebruik te maken van zon en wind.
  2. Opbouwen van infrastructuur als warmteregio, gebruik makend van natuurlijke bronnen en restwarmte uit processen.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor de Twente energietransitie zijn:

  1. Het implementeren gebeurt in harmonie met de omgeving, zowel de inpassing in het karakteristieke landschap als de samenwerking met de burgers.
  2. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn.

Zon-op-dak

Een belangrijke maatregel waar u aan bij kan dragen is het maximaal benutten van dakoppervlak voor de opwekking van zonnestroom. Groene Cadans kan u daarin vrijblijvend adviseren, maar ook het volledige traject tot en met de realisatie uitvoeren. Kijk voor meer informatie op onze pagina Zonnestroom uit zonnedaken.

Naar overzicht
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken.

Daarmee zijn we wat we willen zijn, een volwaardige partner voor onze klanten.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
retscreen-expert-dashboard

“Zowel de nulmeting, de gestelde doelen als ook het daadwerkelijke gebruik van energie wordt opgeslagen in onze software. Zo kunt u uw voortgang van uw energietransitie monitoren en de gemaakte besparingen inzien.”

Meer over onze software