Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

CO2 reductieplan Makso Assemblage

Realisatie in Veenendaal

Makso Assemblage zet dit jaar de volgende stap op weg naar CO2-neutraal. Na een gedetailleerde inventarisatie en analyse ligt er nu een concreet plan om een CO2-neutrale huishouding te realiseren. Groene Cadans gebruikt toonaangevende software om de energievraag te modelleren en identificeert op basis daarvan de besparingsmogelijkheden. Daarnaast is het historische energieverbruik geanalyseerd en dat heeft een aantal opzienbarende inzichten opgeleverd.

Uit het rapport noemen we een aantal bevindingen die ook voor u van belang kunnen zijn:

  1. Het energieverbruik buiten bedrijfsuren blijkt onverwacht hoog te zijn. Nader onderzoek zal naar verwachting direct leiden tot een verlaging van het energieverbruik.
  2. Stoombevochtigers voor het verminderen van het risico van statische elektriciteit gebruiken onverwacht veel energie. Door te automatiseren en de bevochtiging slimmer aan te sturen kan een aanzienlijke hoeveelheid energie worden bespaard.
  3. Gas-gestookte CV-ketels veroorzaken een groot deel van de CO2-uitstoot. Door beter gebruik te maken van aanwezige lucht-lucht warmtepompen (zie foto) kan het gasverbruik voor een groot deel worden teruggedrongen.

Het onderzoek en resulterende CO2-reductieplan geeft Makso het inzicht en de concrete maatregelen die getroffen kunnen worden om de energiehuishouding CO2-neutraal te maken.

Geleverd: CO2-reductieplan
Naar overzicht
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken.

Daarmee zijn we wat we willen zijn, een volwaardige partner voor onze klanten.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
retscreen-expert-dashboard

“Zowel de nulmeting, de gestelde doelen als ook het daadwerkelijke gebruik van energie wordt opgeslagen in onze software. Zo kunt u uw voortgang van uw energietransitie monitoren en de gemaakte besparingen inzien.”

Meer over onze software