Welke stappen heeft u al gezet om energie te besparen?

Of u nog moet beginnen of al een hele stap heeft gemaakt, Groene Cadans helpt u vooruit.

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant
053-231 1883

Energieprestatiecontract Makso

Realisatie in Veenendaal

Op 23 juni 2021 tekenden Makso en Groene Cadans een 5-jarige overeenkomst om een pakket duurzame maatregelen te treffen dat de CO2-uitstoot van Makso zal elimineren. Dit is voor Makso een volgende stap in haar ambities om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor ons is deze eerste deal voor een CO2-neutrale organisatie een mijlpaal in het realiseren van onze missie om bij te dragen aan een duurzaam energiesysteem. We zijn Makso dankbaar voor het vertrouwen en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. In dit artikel geven we een inkijkje in deze overeenkomst en hoe deze tot stand is gekomen.

Voortraject

Eerder hebben we voor Makso een grootschalig zonnestroomproject gerealiseerd en een CO2-reductieplan gemaakt. Met name uit het CO2-reductieplan is de potentie voor verdere samenwerking gebleken. Het zonnestroomproject heeft het vertrouwen gegeven dat Groene Cadans ook sterk is in de uitvoering.

Voorwaarde voor een vergaande samenwerking die betrekking heeft op de volledige energiehuishouding is dat kennis op alle relevante aspecten van de energiehuishouding nodig is. Hierin zijn we onderscheidend in de markt door een combinatie van de volgende expertise:

  1. Energieprestatie van gebouwen
  2. Energie-efficiency van installaties en processen
  3. Opwekking van duurzame energie
  4. CO2-footprint bepaling
  5. Project management, van concept tot realisatie
  6. Energieprestatiecontract waarin partijen gelijke belangen hebben

Gelijke belangen

We zullen een inkijkje geven van wat er in onderstaand contract is beschreven. Dit is namelijk wat een samenwerking met Groene Cadans uniek maakt.

De randvoorwaarden voor een effectieve samenwerking.

Wij zijn er op gericht de energietransitie in organisaties te versnellen. Dit is echter complex, vereist een brede expertise en een goede samenwerking. Daarnaast is de energiehuishouding vaak geen onderdeel van de ‘core-business’ en heeft daardoor een lage prioriteit. Met een energieprestatiecontract van Groene Cadans haalt u hoogwaardige expertise in huis voor een relatief laag uurtarief en zonder vergaande verplichtingen. Het contract is zo opgesteld dat beide partijen belang hebben bij het economisch uitvoeren van effectieve maatregelen om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Het is bedoeld voor organisaties die behoefte hebben aan een integrale en structurele aanpak van verduurzaming. Wij nemen de leiding en ontzorgen u volledig of werken samen met uw werknemers of vaste leveranciers om de doelstellingen te bereiken.

Met een energieprestatiecontract van Groene Cadans haalt u hoogwaardige expertise in huis voor een relatief laag uurtarief en zonder vergaande verplichtingen.

Een lange termijn samenwerking is vaak alleen succesvol als er van te voren duidelijke afspraken worden gemaakt. Daarom werken we voor het opstellen van het contract samen met Boot advocaten. Zij zijn een autoriteit in hun vak op het gebied van duurzame energie, duurzame gebouwen en energieprestatiecontracten.

Uitvoering

De waarde van de overeenkomst zit voor beide partijen in het realiseren van doeltreffende maatregelen om het energieverbruik en CO2-uitstoot terug te dringen. Groene Cadans neemt de leiding om de maatregelen te implementeren die zij in het CO2-reductieplan identificeerde. De eerste projecten die op het programma staan, zijn hier kort toegelicht.

Energiemonitoring

We gebruiken een eigen energiemonitoringsplatform om als Energiemanager op te treden. Er wordt apparatuur geïnstalleerd om energieverbruik in real-time te monitoren en dit wordt grafisch weergegeven op displays in het gebouw. Dit dient verschillende doelen:

  1. Leiderschap tonen op het gebied van verduurzaming om medewerkers, klanten en leveranciers te inspireren.
  2. Gedetailleerd inzicht verschaffen in het energieverbruik om verspilling te voorkomen.
  3. Meten en evalueren van de resultaten van energiebesparende projecten.

Gebouwautomatisering

Met de kennis van Groene Cadans en haar partners is een kostenefficiënt plan gemaakt om de energieverbruikers met de meeste potentie voor energiebesparing centraal aan te sturen. Hiermee wordt het gebruik van bestaande installaties geoptimaliseerd. Er zal energie bespaard worden door buiten bedrijfstijden niet onnodig te koelen/verwarmen, te bevochtigen en te ventileren. Dit systeem maakt het ook mogelijk om de bestaande airco’s (lucht-lucht warmtepompen) in te zetten voor verwarming en een groot deel van het gasverbruik te vermijden.

Conclusie

Door doeltreffende duurzame maatregelen te nemen zal Makso keurmerken kunnen behalen, zoals een ranking op de CO2-prestatieladder, certificatie volgens ISO 14001 en/of 50001. Hiermee zal Makso zich onderscheiden in de markt en een competitief voordeel behalen. Niet alleen door een lagere kostprijs, maar vooral door de duurzame productie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit is het begin van een vruchtbare samenwerking op het gebied van verduurzaming. Door deze inzichten te delen hopen we andere organisaties te inspireren om een samenwerking met Groene Cadans te verkennen en stappen te nemen richting CO2-neutraal.

Naar overzicht
Michiel Willemse

Michiel Willemse
Energieconsultant

Wat maakt ons uniek in de energiebranche?

Er zijn maar weinig partijen in de markt die beschikken over grondige kennis van zowel techniek, politiek en financiële mogelijkheden.

Uniek is ook dat we gerenommeerde software inzetten om uw energiehuishouding en rendement op investeringen inzichtelijk te maken.

Daarmee zijn we wat we willen zijn, een volwaardige partner voor onze klanten.

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen
retscreen-expert-dashboard

“Zowel de nulmeting, de gestelde doelen als ook het daadwerkelijke gebruik van energie wordt opgeslagen in onze software. Zo kunt u uw voortgang van uw energietransitie monitoren en de gemaakte besparingen inzien.”

Meer over onze software